Nieuwsbericht

Infecties vermijden met behulp van een CO₂ meter

15/03/2021

Hoe uw Karbonik/Taphome domoticasysteem kan bijdragen aan een gezond binnenklimaat in uw woning

Een van de discussiepunten tijdens de Corona pandemie was de verspreiding van het virus via aerosolen in de lucht. Hoewel nog steeds niet duidelijk is in welke mate aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het Corona virus, is er onder wetenschappers wel consensus over het feit dat regelmatige ventilatie van ruimtes belangrijk is voor het creëren van een gezond binnenklimaat. Veel virussen en bacteriën worden namelijk via de lucht verspreid. Er is een directe relatie tussen het CO₂-gehalte in de lucht en het aantal virusdeeltjes en aerosolen. Immers, hoe meer uitgeademde lucht zich in een ruimte bevindt, hoe meer virusdeeltjes en aerosolen er in de ruimte zullen zijn, en hoe hoger het CO₂-gehalte in de lucht is. Met het meten van de CO2-concentratie in de lucht kan dus worden vastgesteld wanneer er moet worden geventileerd.

Met name in scholen is men veel bezig met ventilatie. In klaslokalen is het vaak te koud door te veel ventilatie of te benauwd vanwege te weinig ventilatie. Geen van beide situaties is voor leerlingen ideaal om geconcentreerd bij de les de blijven. Regelmatige luchtverversing is echter noodzakelijk, vooral tijdens periodes van griep. De CO2 concentratie is, zoals gezegd, een goede indicator van de hoeveelheid virusdeeltjes en bacteriën in de lucht. Deze virusdeeltjes en bacteriën kunnen tot infecties leiden. Dus: permanent de ramen open en bibberen, of aangepast ventileren op basis van metingen? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert alleen te ventileren wanneer de CO2-concentratie te hoog is.

De vraag is: “Op welk moment dient geventileerd te worden?” Dit moment kan worden afgeleid uit een CO2-meting, welke met geschikte meetapparatuur kan worden bepaald. Dergelijke meetapparatuur is echter kostbaar en momenteel moeilijk verkrijgbaar.

Beschikt men echter over een Karbonik/Taphome huisautomatiseringssysteem, dan is men met een kleine aanpassing tevens in staat om het CO₂-gehalte van de lucht te meten. Namelijk alle Taphome 2UI Sensormodules die normaal de vloer en ruimtetemperaturen meten zijn reeds voorzien van een aansluiting voor een extra CO2-sensor. De overige elektronica is al aanwezig binnen de Karbonik/Taphome 2UI module.

De installatie van de CO₂-sensor is een kwestie van het aansluiten van de sensor op een van de witte stekkers op de onderkant van de module. Er is voor deze handeling ook verder geen gereedschap noodzakelijk. Na de plaatsing van de CO₂-sensor in de inbouwdoos, kan deze softwarematig snel worden toegevoegd aan de user interface van de gebruiker. Op uw smartphone verschijnen meteen de grafische gegevens over de gemeten concentratie van CO₂ in de lucht in de betreffende ruimte.

Een verdere programmering van een automatische notificatie voor het handmatig ventileren van de kamer (door het openen van de ramen) is binnen de kortste tijd afgerond (meestal binnen een kwartier).

Switch The Language
  010-2613519
  info@karbonik.nl

  Bezoekadres
  Directiekade 2
  3089 JA Rotterdam

  Postadres
  Müllerkade 391
  3024 EP Rotterdam