Nieuwsbericht

Karbonik is toegevoegd aan de website Uptempo.nu

31/08/2020

De website Uptempo.nu biedt een overzicht van innovatieve, marktrijpe oplossingen die relevant zijn voor het renoveren van huurwoningen. De innovaties staan in een makkelijk te raadplegen overzicht, ingedeeld in 16 categorieën. Woningcorporaties en ‘co-makers’ zoals aannemers, onderhoudspartijen en installateurs kunnen hier gericht zoeken naar innovatieve oplossingen die voor hen relevant zijn. Per innovatie wordt verwezen naar websites waar meer informatie te vinden is. Doe er uw voordeel mee!

Hoe profiteert u optimaal?
Vind op Uptempo.nu relevante innovaties voor uw verduurzamingsopgave en neem direct contact op met de aanbieder ervan;

 • Deel Uptempo.nu met anderen die zoeken naar innovatieve verduurzamingsoplossingen
 • Meld per email welke innovaties voor huurwoningrenovaties ontbreken in dit overzicht
 • Praat hierover mee via de Uptempo! Linkedin Group.

Het programma Uptempo! is een initiatief van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL binnen de Topsector Energie. De Topsector Energie gaat uit van de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en de Energieagenda en door de EU-lidstaten. In 2050 willen zij een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt hebben ten opzichte van het basisjaar 1990.

Switch The Language
  010-2613519
  info@karbonik.nl

  Bezoekadres
  Directiekade 2
  3089 JA Rotterdam

  Postadres
  Müllerkade 391
  3024 EP Rotterdam