faq e-Grid

e-Grid

Ja, zolang de richtlijnen en normen volgens de NEN1010 voor de installatie van laagspanningssystemen in de badkamer worden aangehouden.

E-Grid flexgaas kan in het douchegedeelte als muurverwarming geïnstalleerd worden. Volgens de regels in de NEN1010 moet het gaas dan wel meer dan 10 cm boven de tegelvloer geplaatst worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de desbetreffende richtlijnen, bijv. inzake afdichting. E-Grid mag NIET onder de vloer van een doucheruimte gemonteerd worden.

Voor toepassing als muurverwarming is het ideaal de e-Grid zo veel mogelijk aan te brengen op de muren het dichtst bij de plek waar je graag zit en waar de warmte-afgifte niet gehinderd wordt door kasten, foto’s of schilderijen, etc. Bij toepassing als vloerverwarming wordt aangeraden een zo groot mogelijk oppervlak te voorzien van e-Grid. Hierbij geldt dezelfde voorwaarde dat er geen meubels of vloerkleden geplaatst mogen worden die de warmte-afgifte kunnen beperken.

Het wandverwarmingsoppervlak bereikt een maximale temperatuur van 42 °C bij een kamertemperatuur van 20 °C. Bij toepassing als vloerverwarming wordt het vloeroppervlak van de afwerkvloer verwarmd tot maximaal 29 °C, tenzij de vloersensorsensor in de thermostaat op een lagere temperatuur is ingesteld.

Nee, er mag niks voor de verwarmingsvlakken hangen – zelfs niet gedeeltelijk. Met name metalen strips mogen niet voor de vlakken worden gehangen. Deze opgehangen objecten beperken de warmteafgifte naar de ruimte. De warmte hoopt zich achter deze objecten op waardoor deze kunnen uitdrogen of verkleuren.

Het verwarmingsoppervlak wordt gevoed met 24 V en kan daardoor gemakkelijk zonder gevaar worden aangeraakt.

In principe wel, maar tijdens installatie en toepassing moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende afstand tussen handdoek en verwarmingsoppervlak (minimaal 5 cm) kan worden aangehouden om het verwarmingsoppervlak niet te oververhitten. Voor nadere informatie hierover consulteer uw installateur of uw gebruikershandleiding.

Nee, want het verwarmingsoppervlak wordt bediend met een laagspanning van 24 V, wat zelfs onschadelijk is voor kinderen bij aanraking.

Het is mogelijk om verwarmingsoppervlakken in verschillende kamers aan te sluiten, die door dezelfde transformator worden gevoed. Gebruik hiervoor de “individueel schakelbare” voeding, omdat de uitgangen per kamer afzonderlijk van elkaar moeten worden geregeld. Voor deze applicatie is wel per te verwarmen zone een individuele thermostaat nodig. b.v. 2 zones met ieder 1 thermostaat (totaal 2 thermostaten).

De Karbonik e-Grid kan zowel op gestucte muren, gipsplaten, beton als ook over een dispersieverf of dispersiesilicaat muurverf worden gemonteerd. Bij toepassing als vloerverwarming kan het ook op oude tegels worden geïnstalleerd na de juiste oppervlaktebehandeling. Ongeschikt zijn metaal, hout, behang, kurk, plastic, etc.

Let op! Voor sterk isolerende substraten zoals Wedi-panelen zijn alleen Karbonik e-Grid varianten met een maximum van 160 W/m2 geschikt, omdat de oppervlakken te veel zouden opwarmen bij hogere oppervlaktevermogens.

Nee! Karbonik e-Grid moet worden geïnstalleerd door een erkende installateur.

Als het verwarmingsvlak beschadigd is, mag dit niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw verantwoordelijke installateur. Hij zal uw verwarmingsinstallatie op werking controleren en zo nodig reparatievoorstellen doen of het verwarmingsvlak opnieuw leggen.

Alleen door Karbonik goedgekeurde transformatoren mogen worden gebruikt.

Nee. Het produkt voldoet aan de eisen van de geldenden Europese normen: DIN EN 61000-6-2:2006-03 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-2 Generieke normen – Immuniteit voor industriële installaties en DIN EN 61000-6-3:2007-09 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3 Generieke normen – Emissie voor residentiële, commerciële en kleine bedrijven.

Switch The Language
  010-2613519
  info@karbonik.nl

  Bezoekadres
  Directiekade 2
  3089 JA Rotterdam

  Postadres
  Müllerkade 391
  3024 EP Rotterdam