Nieuwsbericht

Met koolstof van het gas af: iedereen kan zijn eigen verwarming aansturen

12/05/2021

Publicatie in Cobouw (www.cobouw.nl/innovatie/nieuws) – 28 april 2021

Het idee kwam van een collega (tevens medeoprichter van Karbonik) na een bezoek aan een moskee in Turkije. “Hij vertelde dat de bidmatjes werden verwarmd door een onderliggend dun laagje folie”, vertelt Koen Klooster. “De matjes, voorzien van 2 koperleidingen met daartussen koolstof, werden verwarmd door middel van elektriciteit, waardoor infrarode verwarming ontstaat. Technisch super simpel.” En qua toepassing heel interessant, benadrukt hij. “Je verwarmt objecten en geen lucht. Dat is heel efficiënt. Omdat objecten warmer zijn dan lucht, heb je geen last van condensatie en dus ook niet van schimmel.”

Samen met zijn collega’s werkte Klooster aan de doorontwikkeling. “Als we dit willen toepassen in grote ruimtes, kost het veel vermogen om een groot oppervlak te verwarmen”, verwoordt hij een belangrijke uitdaging. “Wil je dit slim inzetten, dan moet je ruimtes roulerend kunnen opwarmen en werken met aparte segmenten. De verwarming van die segmenten moet je afwisselend ook kunnen stopzetten omdat de vloer regelmatig zijn warmte kwijt moet.”

Individueel verwarmen

Met een Slowaaks bedrijf ontwikkelde Karbonik een besturingssysteem dat precies dat doet: de oppervlakken afzonderlijk aansturen. “De kleinste veldjes zijn twee bij twee meter. Iedereen kan dus individueel zijn eigen verwarming aansturen. Dat kan via een app op je telefoon.” Met dit principe is inmiddels in samenwerking met de TU Delft een succesvolle pilot uitgevoerd in de provinciehuizen in Den Haag en Zwolle.

Waar zat de grootste uitdaging voor de ontwikkeling van dit idee?
“Het eerste jaar besteedden we veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling. Voor de afzonderlijke aansturing van oppervlakken was veel programmeer- en uitzoekwerk nodig. Uiteindelijk was dat niet al te lastig. Al zijn we nog steeds bezig met het verbeteren van het systeem, want alles kan altijd beter. Onze grootste uitdaging ligt niet op technisch gebied, maar op het gebied van het imago in de markt. Dit systeem wordt geassocieerd met elektriciteit en wordt beschouwd als energievreter. Terwijl we juist zo’n 40 procent minder energie gebruiken dan conventionele verwarmingssystemen en 99,99 procent van de energie wordt omgezet in warmte. Hoe efficiënt wil je het hebben? We moeten van het gas af en deze oplossing is een heel goed alternatief. Het is, in tegenstelling tot andere alternatieven, ook niet duur. Aan gas ben je meestal meer geld kwijt. Bovendien is onze oplossing heel schaalbaar. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de zolder en later besluiten om ook de rest van het huis op deze manier te verwarmen. Dat kan niet met veel andere systemen. Van slijtage is ook geen sprake: het materiaal beweegt niet en erodeert niet. Je hebt ook geen buitenunit nodig, zoals bij eenwarmtepomp. Wat ook gunstig is: we sluiten mooi aan bij de veranderende tijdgeest. Het kantoorconcept verandert. Gebouwen worden aangestuurd door sensoren voor verlichting en verwarming. Individuele werkplekken kunnen afzonderlijk worden verwarmd.”

 Hoe duurzaam is deze oplossing, op een schaal van nul tot tien?
“Op die schaal staan we zeker op acht. De folie kan worden gemaakt van gerecycled plastic. Je kunt werken met duurzame energie, bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen.”

Hoe zijn de reacties in de markt?
“Zoals te verwachten waren die aanvankelijk sceptisch van aard, maar inmiddels erg positief. De onzichtbaarheid van ons product – het ligt onder de vloer – maakt het natuurlijk niet makkelijk om het toonbaar te maken. Beurzen zijn voor ons een uitstekend middel om ons product onder de aandacht te brengen, maar die zijn voorlopig van de baan door corona. Aanvankelijk richtten we ons direct zonder tussenkomst van dealers op de particuliere markt. Inmiddels is er een netwerk van dealers en installatiepartners waarmee we ons bereik aanmerkelijk hebben vergroot. In Winterswijk bijvoorbeeld worden 48 jongerenwoningen verwarmd met ons systeem, geïnstalleerd door een van onze partners, en in Rijswijk wordt een kantoorgebouw met ruim  600 vierkante meter vloeroppervlak volledig verwarmd met Karbonik vloerverwarming. De referenties daarvan zijn voor ons een goede aanjager.”

Heeft u patent aangevraagd?
“Dat is lastig. Koolstofverwarming bestaat al; dat geldt ook voor besturingssystemen. Het gaat om de combinatie van bestaande technieken en dat kun je niet vastleggen. Voor ons is het de uitdaging om voorop te blijven lopen en te blijven doorontwikkelen. En daarin zijn we niet te stoppen. Ik ben zó overtuigd van deze oplossing dat ik dit niet meer loslaat. Kijk, we hebben teveel CO2. Mijn droom is om die C – die staat voor koolstof – af te vangen zodat je alleen O2, zuurstof overhoudt. Dáár ga ik voor.”

Switch The Language
  010-2613519
  info@karbonik.nl

  Bezoekadres
  Directiekade 2
  3089 JA Rotterdam

  Postadres
  Müllerkade 391
  3024 EP Rotterdam